• Home
  • BHV Basiscursus
  • Home
  • BHV Basiscursus
BHV in 1 dag - Preventieservice
  • 1 Theorie welke relevant is voor uw bedrijf
  • 2 Praktijktraining in realistische omgeving

Preventieservice verzorgt BHV cursussen (Bedrijfshulpverlening) op locatie door heel Nederland. BHV cursus voor grote en kleine bedrijven. In de Arbowet is opgenomen dat u als werkgever verplicht bent om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Er moeten altijd voldoende bedrijfshulpverleners zijn om de BHV taken uit te kunnen voeren. Onze BHV cursus bestaat uit een praktijkgerichte BHV training die voldoet aan de Arbo-wetgeving. Het mooie van onze cursus is dat deze op locatie kan worden gegeven. Dat scheelt tijd en geld.

BHV basiscursus

De BHV basiscursus bestaat uit theorie en praktijk. In het theoretische deel leert u hoe u moet reageren in bepaalde situaties en in het praktische deel gaat u dat ook echt oefenen.

Preventieservice besteed tijdens de eerste (EHBO) module aandacht aan de basiskennis op het gebied van eerste hulp. Naast theorie is er veel aandacht voor praktische handelingen. Van de stabiele zijligging en reanimatie tot eerste hulp bij vergiftiging en brandwonden. Ook wordt hierna aandacht besteed aan de effectieve communicatie met officiële hulpverleners. Tijdens de tweede module (Brandbestrijding) leren cursisten een aantal blustechnieken en confronteren wij ze met de mogelijke gevaren bij brandbestrijding. Ook de ontruiming van het bedrijf en crisis communicatie komen aan bod in dit deel van de BHV basiscursus.

Algemeen

Preventieservice verzorgt BHV cursussen (Bedrijfshulpverlening) op locatie door heel Nederland. BHV cursus voor grote en kleine bedrijven. In de Arbowet is opgenomen dat u als werkgever verplicht bent om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Er moeten altijd voldoende bedrijfshulpverleners zijn om de BHV taken uit te kunnen voeren. Onze BHV cursus bestaat uit een praktijkgerichte BHV training die voldoet aan de Arbo-wetgeving. Het mooie van onze cursus is dat deze op locatie kan worden gegeven. Dat scheelt tijd en geld.

BHV basiscursus

De BHV basiscursus bestaat uit theorie en praktijk. In het theoretische deel leert u hoe u moet reageren in bepaalde situaties en in het praktische deel gaat u dat ook echt oefenen.

Preventieservice besteed tijdens de eerste (EHBO) module aandacht aan de basiskennis op het gebied van eerste hulp. Naast theorie is er veel aandacht voor praktische handelingen. Van de stabiele zijligging en reanimatie tot eerste hulp bij vergiftiging en brandwonden. Ook wordt hierna aandacht besteed aan de effectieve communicatie met officiële hulpverleners. Tijdens de tweede module (Brandbestrijding) leren cursisten een aantal blustechnieken en confronteren wij ze met de mogelijke gevaren bij brandbestrijding. Ook de ontruiming van het bedrijf en crisis communicatie komen aan bod in dit deel van de BHV basiscursus.