• Cursus op locatie
 • Persoonlijk contact
 • Erkende opleider
 • certi-img1
 • certi-img2
 • certi-img3
 • certi-img4
 • certi-img5

Ontruimingsplan

 • Home
 • Ontruimingsplan
 • Home
 • Ontruimingsplan

Ontruimingsplan

In het ontruimingsplan staat omschreven wie welke functie, taken en bevoegdheden heeft van uw BHV-organisatie. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft. Het ontruimingsplan maken wij zó op dat de brandweer het kan toetsen. Bij het opstellen van een ontruimingsplattegrond en actueel houden van het ontruimingsplan werken wij volgens de NEN-EN-ISO 7010.

Wereldwijd is er een nieuwe internationale standaard ingevoerd voor veiligheidssymbolen: de NEN-EN-ISO 7010. Ook in Nederland is men verplicht deze nieuwe symbolen te gebruiken en wij lopen hier in voorop. Helaas zijn er ook nog aanbieders die ontruimingsplattegronden aanbieden die niet voldoen aan de huidige NEN-eisen.

Belangrijke onderdelen ontruimingsplan

Een ontruimingsplan ziet er voor elk gebouw anders uit. Daarom komen wij persoonlijk langs om o.a. door te nemen:

• De mogelijke gevaren in het bedrijf
• de calamiteiten waarvoor u het plan gaat gebruiken
• eventuele afstemming met ontruimingsplannen van aangrenzende kantoren

 Situatietekening

De basis van het ontruimingsplan is een duidelijke weergave van de situatie. Op de tekening moet ook de ligging van het gebouw ten opzichte van zijn omgeving duidelijk worden. Alle relevante gegevens staan op de situatietekening. Dit zijn onder andere een weergave van blusmiddelen, nooduitgangen en technische installaties die mogelijk gevaar opleveren met brand en/of ontruiming. Ook staat er vermeld wie de bevoegdheid heeft om tot ontruiming over te gaan en hoe er ontruimd wordt.

In het ontruimingsplan wordt beschreven welke acties het hele personeel moet ondernemen, niet alleen de BHV’er.  We maken een opsomming van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij een calamiteit. Het is zinvol om de ontruiming regelmatig te oefenen om te kijken of alles vlot verloopt en nog up-to-date is. Het ontruimingsplan moet worden getest op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid.

Preventieservice kan zo’n oefening voor u in scene zetten zodat u zelf ook gewoon meedoet aan de ontruiming.

BHV cursus bij Preventieservice

 • Persoonlijk contact: wij denken met u mee
 • Cursus op locatie: specifiek voor uw bedrijf
 • Volledig ontzorgd: alle middelen geregeld
Contact opnemen Meer informatie